Дошкільний підрозділ

 

2019-2020 навчальний рік

Дошкільний підрозділ:

У дошкільному підрозділі Великобабчанського НВК встановлено 5-денний розвивально-освітній тиждень. Режим роботи закладу 10 годин (з 07.30 до 17.30).

У 2019/2020 навчальному році організація освітньої роботи в дошкільному підрозділі здійснюється за освітніми програмами,рекомендованими МОН України та парціальними освітніми програмами,рекомендованими ІМЗО

Під час освітнього процесу для дітей організовується навчально-виховна зайнятість різних форм. В залежності від змісту проводяться заняття таких типів: предметні, інтегровані, комплексні; відповідно до дидактичних цілей: на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, навчально-пізнавальні); на закріплення засвоєних знань (інтегровані, комплексні, сюжетно-ігрові), контрольно-оціночні (інтегровані, комплексні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри); за способом організації: групові, підгрупові, індивідуальні.Планування освітнього процесу здійснюється на основі блочно-тематичного принципу за моделлю, яка побудована за режимними моментами з урахуванням сфер життєдіяльності та освітніх ліній, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей.Рівномірно розподіляються види активності за основними освітніми лініями протягом дня в залежності від бажань та інтересів дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості (ігри, спостереження, екскурсії, свята, походи, розваги, індивідуальна робота, самостійна діяльність, гуртки), передбачається самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та інші. Спеціально організована розвивально-виховна зайнятість урізноманітнюється проведенням підгрупових, групових, індивідуальних, парних міні-занять (7-15 хвилин). Організована навчальна діяльність планується переважно у першу половину дня у формі занять. Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа), поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури. Допускається проведення занять у другу половину дня (образотворча діяльність, фізкультура тощо). Не вимагається від дітей виконання домашніх завдань.Фізичне виховання дітей у дошкільному підрозділі складається з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховуються стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Тривалість занять для дітей у віці від 3 до 4 років – 15- 20 хвилин; від 5 до 6(7) років – 25 хвилин. Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. У дні, коли немає занять з фізкультури, проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.У другій половині дня домінує розвивально-виховна зайнятість. За планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.Розподіл занять на тиждень здійснюється за освітніми лініями відповідно до затвердженого гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільному підрозділі .Розваги з фізичної та музично-театралізованої діяльності проводяться 1 раз на місяць переважно у другій половині дня. Тривалість розваг відповідно до віку дітей складає: молодший – 20-35 хвилин, старший – 35-40 хвилин.Дні здоров’я організовуються 1 раз на місяць. У день здоров’я вся освітня робота пов’язана з темою здоров’я та здорового способу життя.

Перелік навчальних програм, які використовуються  в освітньо-виховному процесі у дошкільній групі  у 2019/2020 навчальному році

 

№ з/п Назва програми Автор Видавництво Рік видання
Програми
1. « Дитина» – освітня програма для дітей від 2 до  7 років Бєлєнька Г. В. Київ. Університет ім.. Бориса Грінченка Лист МОН від 09.11.2015

№1/11-16163

2. Українське дошкілля – програма розвитку дитини дошкільного віку Білан О.І., Возна Л.М. Мандрівець Лист МОН  від 23.05.2017 №1/11-4988
3. Впевнений старт – освітня програма для дітей старшого дошкільного віку Гавриш Н.В.,Піроженко Т.О. ТОВ Новий друк Лист МОН від 01.08.2017 №1/11-7684
Парціальні програми
4. Україна – моя батьківщина. Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Олена Каплуновська

за ред. О.Д.Рейпольської

Мандрівець Лист ІМЗО від 25.03.2016 №2.1/12-г-85
5. Казкова фізкультура. Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Микола Єфименко Мандрівець Лист ІІТЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-627
6. Про себе треба знати,про себе треба дбати. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку Любов Лохвицька Мандрівець Лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г1049
7. Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти Н.Гавриш, О.Пометун Київ Лист ІМЗО від 12.02.2019 №22.1/12-Г-46

Директор Великобабчанського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області                                                                          І.В.Мілько